Near East Ministry is een christelijke organisatie die vanuit de verzoening in Jezus, de Messias van Israël, diaconale werkers uitzendt naar Israël en de Arabische landen. In Nederland zetten we ons in voor een Reveil, een terugkeer van Nederland als natie naar de God van Israël. Wij geven dit vorm door kleinschalige activiteiten, grotere evenementen en conferentieweken te organiseren.

NEM Nieuws wilde graag een koppeling vanuit de WordPress websiteomgeving, waar mensen zich aan konden melden voor de evenementen, met het achterliggende CRM, waarbinnen de aanmeldingen werden verwerkt. In samenwerking met Ton van de Geijn, PV Maatwerk, hebben we deze koppeling gerealiseerd. Tevens is de website bij Elonisas in beheer, onderhoud en doorontwikkeling.

Laten we kennis maken!

Bel ons direct op 088 33 55 333 of neem contact met ons op via e-mail.