Disclaimer

De website elonisas.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van het bestuur van ELONISAS Groep BV. Wij besteden veel aandacht aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van onze website. Het is echter mogelijk dat de informatie, software, producten en diensten die op of via deze website worden aangeboden, onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. ELONISAS Groep BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

Indien via de website rechtstreeks of indirect adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat ELONISAS Groep BV hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige, al dan niet van ELONISAS Groep BV, te raadplegen voor bijkomende inlichtingen voor een op uw situatie toegespitst advies.

ELONISAS Groep BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website. Mocht u op deze website informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u om dit aan ons kenbaar te maken via de knop 'Contact' in het hoofdmenu.

ELONISAS Groep BV is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen die, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, op de website zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. ELONISAS Groep BV heeft geen invloed op de inhoud of op andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van hyperlinks door ELONISAS Groep BV houdt op geen enkele wijze een goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.