ELONISAS uw Drupal specialist

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt per 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving. Volgens de Europese Commissie en het Europees Parlement sluit de huidige wetgeving niet meer aan op de dynamische digitale wereld waarin we leven.

Voorheen baseerden Europese landen individueel hun beleid op richtlijnen opgesteld door de Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is daar een voorbeeld van binnen Nederland. Daarbij werd bijv. het gebruik van versleuteling (SSL) bij uitwisseling van persoonsgegevens verplicht gesteld.

De nieuwe wetgeving is niet slechts een EU-richtlijn maar een verordening. De regelgeving is binnen de EU overal gelijk. Lokale overheden behouden wel invloed om de wetgeving aan te passen naar eigen behoeften.

Meer weten? Klik hier om meer te lezen over deze nieuwe wetgeving en hoe u uw bedrijf of organisatie hierop voorbereid op.