In opdracht van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) hebben wij een viertal websites mogen vernieuwen waaronder de website voor Ambulancezorg Gelderland-Midden. Het (proactief) doorontwikkelen, hosten en onderhouden en supporten (tweedelijns) van de oplossing waren onderdeel van de opdracht.

Ambulancezorg Gelderland-Midden zorgt ervoor dat zieken en gewonden de beste zorg krijgen. Zij verlenen geplande en spoedeisende ambulancezorg en komen bijvoorbeeld in actie als 112 wordt gebeld. Zij werken hiervoor nauw samen met de brandweer, politie, ziekenhuizen, huisartsen, verloskundigen en andere ketenpartners. Op deze website lees je wie ze precies zijn, hoe ze te werk gaan en wat jij zelf kunt doen om de ambulance te helpen. 

Laten we kennis maken!

Bel ons direct op 088 33 55 333 of neem contact met ons op via e-mail.