Cinema Senior

Nederland heeft 1,2 miljoen mensen van 70 jaar of ouder. Deze groeiende groep van ouderen biedt de samenleving nieuwe kansen, maar brengt ook maatschappelijke vraagstukken aan het licht. Onderzoek toont het aan: kunst en cultuur hebben een belangrijk positief effect op het welzijn en de gezondheid van ouderen. Cultuurparticipatie en sociaal-artistieke projecten voor, door en van ouderen zetten ouderen in hun kracht en dragen bij aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Om de verbinding tussen de ouderenzorg en kunst te versterken, organiseert Movisie samen met verschillende partners Kracht uit Kunst, het vervolg op Cinema Senior.

Laten we kennis maken!

Bel ons direct op 088 33 55 333 of neem contact met ons op via e-mail.