In opdracht van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) hebben wij, i.s.m. Studio VDS, een viertal websites mogen vernieuwen waaronder de website voor de GGD Gelderland-Midden. Het (proactief) doorontwikkelen, hosten en onderhouden en supporten (tweedelijns) van de oplossing waren onderdeel van de opdracht.

GGD Gelderland-Midden is onderdeel van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is een  hulp- en dienstverleningsorganisatie voor Brandweerzorg, Crisisbeheersing en Volksgezondheid (Ambulancezorg en Gemeentelijke GezondheidsDienst) voor de regio Gelderland-Midden.

De uitdaging bij deze opdracht was (zoals de opdrachtgever het zelf had omschreven) om vier websites te ontwikkelen (VGGM, GGD/GHOR, Ambulancezorg en Veilig Thuis) waar zowel inwoners, ketenpartners als eigen collega’s hun weg goed in kunnen vinden, en die de afzonderlijke sterke merken goed neerzetten en toch ook de onderlinge samenhang laten zien.

Het platform moest hierbij voldoen aan de Wet toegankelijkheid (webrichtlijnen / drempelvrij.nl), B1-niveau teksten, Privacywetgeving en de Archiefwet.

Ook het opleiden van de webredactie en functioneel beheer maakte onderdeel uit van de opdracht. Daarnaast hebben we de klant begeleid bij het opvoeren / migreren van content / instellen van doorverwijzingen e.d. Alles t.b.v. de inhoudelijke migratie van de oude naar de nieuwe situatie.
 

Resultaat: Deze opdracht is gerealiseerd met behulp van ‘headless’ Drupal 9 als Enterprise Content Management Systeem. De content kan middels ‘bouwstenen’ flexibel worden samengesteld. Zo zijn door de klant zelf ook structuren / layouts (zoals overzichtspagina’s) aan te maken. Vervolgens kan de content aan één of meerdere front-ends (websites) beschikbaar worden gesteld (middels een REST API). 

Via de front-end kan men ook inloggen (via SSO) om beheeracties eenvoudiger te maken. Ook hebben we een redactionele workflow ingericht t.b.v. het publiceren van content en hebben we voorzieningen ingeregeld voor het centraal beheren en verwerken van formulieren. Daarnaast hebben we een geavanceerd zoeksysteem ingericht (Solr), waarbij we de zoeklogica ook centraal hebben vastgesteld voor de vier onderliggende sites die via het zoeksysteem ook globaal doorzocht kunnen worden (ofwel: via de portaal website van VGGM kan door alle websites tegelijkertijd worden gezocht).

Laten we kennis maken!

Bel ons direct op 088 33 55 333 of neem contact met ons op via e-mail.