Het Max Plank Instituut voor Psycholinguistics, sinds 1980 gevestigd op de campus van de Radboud Universiteit te Nijmegen, maakt onderdeel uit van het Duitse Max Planck Society en is een van de weinige locaties buiten Duitsland. Het is tevens wereldwijd het enige instituut dat zich uitsluitend bezig houdt met psycholinguistics; ofwel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van taal.

Elonisas heeft vanaf eind 2018 meegewerkt aan het finaliseren van de nieuwe website voor dit instituut. Hiervoor hebben we de koppeling met het achterliggende documentbeheersysteem gerealiseerd om ruim 10.000 publicaties beschikbaar te krijgen op de website, diverse aanpassingen en doorontwikkelingen doorgevoerd in de omgeving, code opgeschoond en verbeterd en i.s.m. het instituut gezorgd dat de website in zo'n kort mogelijk tijdsbestek online kon worden geplaatst. Hier zijn we op 5 juni 2019, na verwerking van de interne feedback, in geslaagd.

Laten we kennis maken!

Bel ons direct op 088 33 55 333 of neem contact met ons op via e-mail.