In opdracht van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) hebben wij een viertal websites mogen vernieuwen waaronder de website voor VeiligThuis Gelderland-Midden. Het (proactief) doorontwikkelen, hosten en onderhouden en supporten (tweedelijns) van de oplossing waren onderdeel van de opdracht.

VeiligThuis Gelderland-Midden is onderdeel van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is een  hulp- en dienstverleningsorganisatie voor Brandweerzorg, Crisisbeheersing en Volksgezondheid (Ambulancezorg en Gemeentelijke GezondheidsDienst) voor de regio Gelderland-Midden. Veilig Thuis is hét adres voor meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Zie ook: https://elonisas.nl/ons-werk/ggd-gelderlandmidden

 

Laten we kennis maken!

Bel ons direct op 088 33 55 333 of neem contact met ons op via e-mail.