Het kennisnetwerk verward gedrag draagt met praktische kennis bij aan een effectieve en mensgerichte aanpak van verward gedrag. Dit doen we door overzicht en samenhang te bieden in kennis rondom het voorkomen en aanpakken van verward gedrag.

Project gerealiseerd in opdracht van Movisie. Zowel het ontwerp als de realisatie.

Laten we kennis maken!

Bel ons direct op 088 33 55 333 of neem contact met ons op via e-mail.