Herschrijven en aanscherpen privacyverklaring (AVG)

Herschrijven en aanscherpen privacyverklaring (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt per 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving. Dit heeft impact op vrijwel alle bedrijven en organisaties die in welke vorm dan ook persoonsgegevens verwerken.

De privacyverklaring van jouw bedrijf of organisatie zal aangescherpt moeten worden, gedetailleerder worden omschreven dan tot nu toe verplicht en in begrijpbare taal worden opgesteld.

Het gaat hierbij om o.a.:

  • Identiteit. Bijvoorbeeld de bedrijfsnaam zoals die is ingeschreven bij de KvK en de contactgegevens.
  • Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking.
  • De gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens wanneer dit gebeurt op wettelijke of contractuele gronden.
  • Hoelang worden de gegevens opgeslagen en welke criteria bepalen deze duur? (denk hierbij ook aan cookies).
  • Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens. De betrokkene heeft dit recht en daarover moet je hem/haar in de privacyverklaring informeren.

Voor meer informatie en begeleiding bij het aanscherpen van de prvacyverklaring:
https://veiliginternetten.nl/zakelijk/themas/bedrijfswebsite/privacyverklaring-plaatsen/

Meer ondersteuning nodig? Die bieden wij graag! Neem hiervoor contact met ons op.