Verwerking Identiteitsbewijzen

Verwerking Identiteitsbewijzen

Voor sommige bedrijven is het noodzakelijk iemands identiteit vast te stellen. Vaak is het voldoende wanneer mensen zich kunnen ‘legitimeren’ of ‘identificeren’ op basis van bijv. een identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs. Gegevens mogen hierbij direct worden overgenomen in een eigen systeem met als uitzondering het BSN-nummer. Voor de verwerking van deze persoonsgegevens heeft het CBP richtsnoeren opgesteld.

Het BSN, ofwel burgerservicenummer, is een persoonsnummer voor contact met o.a. de overheid, de zorg en de belastingdienst. Uitsluitend deze organisaties mogen uw BSN verwerken. Voor een gemiddeld bedrijf is het dus niet toegestaan BSN nummers vast te leggen in een eigen database of identiteitsbewijzen op te slaan met daarop een leesbaar BSN.

Volgens de huidige privacywet (Wbp) is het burgerservicenummer (BSN) een zogeheten bijzonder persoonsgegeven. Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Volgens de AVG is het BSN géén bijzonder persoonsgegeven. Maar er komen waarschijnlijk wel speciale regels voor het BSN. Lees hier meer over.

Om op een veilige manier een kopie van een identiteitsbewijs te bemachtigen heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de KopieID app gelanceerd, waarbij mensen met hun smartphone gemakkelijk en veilig een kopie van hun identiteitsbewijs kunnen maken.

Lees meer over de KopieID app: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs