Website Movisie

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.

De vraag

De website van Movisie (eerder gebouwd in SmartSite) moest worden vernieuwd en worden gekoppeld aan het documentmanagement systeen Alfresco in samenwerking met Contezza. Er moest een ontwerp, aangeleverd door Design Effects (Willem Plaisier) worden omgezet naar een werkend Drupal 6 thema. Grote hoeveelheden content moesten worden ingelezen in verschillende kennisdossier en doorzoekbaar worden gemaakt met behulp van Solr.

Screenshot van Movisie Corporate website op een desktopscherm.

Geavanceerde interne zoekmachine.

De website past zich aan aan het gebruikte apparaat aan.

Koppeling met extern Alfresco DMS

Meerdere virtuele websites met één Drupal installatie

Maatwerk module ontwikkeling
Onze oplossing

Naast het geheel ontwikkelen van de website, is er een SOLr zoekmachine geïntegreerd op de website, zodat bezoekers gemakkelijk vraagstukken uit de database kunnen opzoeken op basis van titel, trefwoord of thema. Ook de kennisdossiers kunnen eenvoudig geraadpleegd worden door onder andere themakeuze en verschillende categorieën met betrekking tot deze thema’s. Naast de vele toepassingen die mogelijk zijn op de website, gaat er ook een heel document management system (DMS) schuil achter de website. Dit systeem heet Alfresco en is ingericht door Contezza. Werknemers van Movisie kunnen nu gemakkelijk documenten aanmaken, aanpassen, online zetten en managen. Bovendien is er naast de Nederlandstalige website ook een Engelstalige website. Er zijn dus twee websites, in 1 omgeving. In het geval van een grote website met veel functies zoals Movisie , is het handiger om twee websites te hebben. Maar doordat beide websites zich in 1 omgeving bevinden, zijn ze toch gemakkelijk en efficiënt te managen. In 2014 is de website ook volledig responsive gemaakt en daardoor ook goed toonbaar op smartphones en tablets.

In samenwerking met

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project, of heeft u een andere vraag. Neem dan gerust contact met ons op. Wij vertellen er graag over.