Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.

Op regelmatige basis voeren we projecten uit voor Movisie. Daarnaast zijn vrijwel alle websites in onderhoud en beheer bij Elonisas.

Laten we kennis maken!

Bel ons direct op 088 33 55 333 of neem contact met ons op via e-mail.