Periodieke controle & preventief onderhoud

Periodieke controle & preventief onderhoud

Eenvoudig gezegd is periodieke controle en preventief onderhoud voor online platformen noodzakelijk om de problemen die zich mogelijk voor kunnen doen in een platform, op tijd te signaleren en hier actie op te ondernemen. Denk hierbij aan het continue monitoren van de beschikbaarheid, regelmatig controleren op optimale werking, controle van logbestanden en regelmatig opschonen van de omgeving.

De dienstverlening bestaat uit een aantal activiteiten die wij op gezette tijden zullen uitvoeren. Deze dienstverlening is een aanvulling op een hosting, service & onderhoudscontract.

Binnen deze aanvullend dienst "Periodieke controle & preventief onderhoud" pakken we de volgende werkzaamheden op:

 • Monitoring van het platform. Wanneer er problemen zijn wij binnen enkele minuten op de hoogte
 • Optische controle van het platform op diverse apparaten
 • Controleren van diverse loggings en rapportages
  • Intensievere controle van de (error)logberichten op server-niveau
  • Intensievere controle van Drupal watchdog en status rapportage
  • Controle van de JavaScript consolelog (op cliënt-niveau)
  • Controle van Google Search Console
  • Controle van de performance (inlaadsnelheid)
 • Controleren van de veiligheid
  • Controle toegangslogging (eventueel verwijderen of blokkeren van verdachte accounts)
  • Controle werking SSL certificaat (https)
  • Controle van de bestandsrechten in de webroot
  • Controle van de internetstandaarden (internet.nl)
 • Optimaliseren van de omgeving
  • Optimaliseren van settings
  • Optimaliseren van databases
  • Optimaliseren van afbeeldingen
  • Optimaliseren van resource gebruik
  • Optimaliseren van performance (aanbevelingen Google Page Speed)
  • Optimaliseren van mobiele bruikbaarheid (aanbevelingen Google Search Console)
 • Opschonen van de omgeving
  • Controle niet-gebruikte modules en functionaliteiten (eventueel uitschakelen en verwijderen ervan)
  • Verwijderen van ongepubliceerde content (in overleg en na het maken van een database backup)
  • Verwijderen van spam-inzendingen en spam- of ongebruikte gebruikersaccounts
  • Verwijderen van reeds verwerkte formulier-inzendingen (in overleg en na het maken van een database backup)
  • Opschonen / controle van de webroot, verwijderen van overbodige bestanden, eventueel verkleinen van bronbestanden

Alle bevindingen en aanbevelingen worden vastgelegd en besproken (indien ze niet direct kunnen worden opgelost) en in overleg worden de vervolgacties bepaald.

De frequentie en de exacte werkzaamheden kunnen worden besproken en contractueel worden vastgelegd en ingepland.