Drupal migraties

Drupal migraties

Met de komst van Drupal 8 is de impact die toekomstige updates hebben wezenlijk verandert. Inmiddels is ook Drupal 9 beschikbaar. Elonisas heeft veel kennis en ervaring met Drupal migraties. Zo hebben wij eerder al tal van sites omgezet van Drupal 5 naar 6, of van 6 naar 7. Ook hebben wij inmiddels diverse websites omgezet van Drupal 7 naar 8. Deze migraties hadden betrekkelijk meer impact dan wat er tegenwoordig bij zou komen kijken om effectief te kunnen migreren.

Updaten van Drupal 8 naar 9

Updaten van Drupal 8(.9) naar 9 heeft in de meeste gevallen geringe impact aangezien wij voor alle platformen periodieke controles en (preventief) onderhoud tijdig uitvoeren. Migraties zullen er naar de toekomst toe dan ook anders uit gaan zien. Zeker ook omdat tegenwoordig steeds meer platformen 'headless' worden opgezet, heeft dit een positief effect op de levensduur van online oplossingen. De voornaamste reden voor de (major) update van Drupal is het feit dat er voor het onderliggende Symphony framework eveneens een update beschikbaar was. Daarnaast gaan we met Drupal 9 nog verder terug naar een solide kern en wordt een hoop overbodige en verouderde code verwijdert.

Lees meer over periodieke controle en preventief onderhoud: https://elonisas.nl/support/periodieke-controle-preventief-onderhoud

Er zijn natuurlijk altijd specifieke (maatwerk) situaties (zogenaamde 'edge cases'), die maken dat er meer bij komt kijken om te kunnen updaten. In deze gevallen stellen wij een plan samen om de update dan vloeiend te laten verlopen. Hierbij onderscheiden wij de functionaliteiten die extra aandacht behoeven van de zaken die probleemloos ge-update kunnen worden. Vervolgens brengen wij de werkzaamheden in kaart die uitgevoerd moeten gaan worden om ook de complexere (maatwerk) onderdelen te kunnen updaten en vernieuwen.

Heb je specifieke vraagstukken? Neem contact met ons op om ze te bespreken.

Migratie van Drupal 7 naar Drupal 9

Voor migraties van Drupal 7 naar 9 is herbouw van de online omgeving nodig. We installeren en configureren hierbij dus een nieuwe Drupal (9) omgeving, richten hier opnieuw de datastructuur in, bouwen een nieuwe template (steeds vaker 'headless') en migreren uiteindelijk de data van de oude omgeving naar de nieuwe. Dit heeft dus meer impact, op zowel de voor- als achterkant (front- en backend) van de website of het platform. Maar tevens een mooie gelegenheid om op beide vlakken weer een flinke stap te zetten in de toekomst.

Voordelen van de migratie naar de nieuwste versies van Drupal

 • Drupal 8 is fundamenteel anders opgebouwd, gebruikmakende van het krachtige Symphony framework, waardoor complete herbouw niet zo snel meer nodig is wanneer we over stappen naar nieuwe major-versies. Goed voorbeeld daarvan is de overgang van Drupal 8.9 naar 9. Die zijn feitelijk identiek aan elkaar. Dus: overgang van Drupal 8 naar 9 is geen enkel probleem mits de omgeving netjes is geupdate en volgens de code-standaarden wordt gewerkt! Daar letten wij dus ook extra op tijdens de ontwikkeling van nieuwe platformen.
   
 • Traditioneel gezien (in Drupal 6 en 7) werden zowel de voor- als achterkant (front- en backend) vaak in één omgeving ingericht waardoor deze ook tegelijkertijd werden afgeschreven. Drupal 8 en latere versies zijn zo uitgedacht dat ze 'headless' of 'decoupled' kunnen functioneren. Zo kunnen we de backend aan meerdere front-end's en externe systemen koppelen, die middels een API gevoed worden met data. De architectuur is dus wezenlijk anders.
   
 • Omdat front- en backend gescheiden zijn, treed er minder (snel) vervuiling op waardoor de omgevingen afzonderlijk goed onderhouden en doorontwikkeld kunnen worden zonder dat er snel complexe situaties kunnen ontstaan door uitdagingen in de front-end of complexe logica aan de achterkant. Het zit minder verweven met elkaar.
   
 • Daarnaast zorgen we voor het hoogst haalbare niveau van flexibiliteit aan de voorkant door ons niet te laten beperken tot de front-end mogelijkheden van Drupal. We werken hiervoor steeds vaker met een zogenaamd 'JavaScript front-end framework' (bijv. Angular, React, Vue.js e.d.). We bouwen in deze 'blokkendoos' herbruikbare componenten waaruit het platform / de website dan opgebouwd kan worden.
   
 • We werken met een zogenaamd 'design systeem'. Elk component dat is verwerkt in de website wordt hierbij los vormgegeven en geïmplementeerd. De hele website is opgebouwd uit deze componenten, het is dus een stuk eenvoudiger om nieuwe pagina's samen te stellen, we zijn hier veel flexibeler in.
  Traditioneel moesten we ieder design afzonderlijk implementeren, zonder dat er op een hoger abstractieniveau is nagedacht over herbruikbaarheid van de componenten, deels omdat we te maken hadden met het stramien van Drupal, anderzijds door de manier van aanleveren van de ontwerpen en de manier waarop deze waren uitgedacht. Hierin is dus ook veel verbeterd in de afgelopen jaren.
   
 • Ook formulierenbeheer en de verwerking kunnen centraal worden ingericht. Door alles centraal te verwerken worden ook koppelingen met externe systemen interessant omdat deze dan vanuit één enkel systeem gemaakt hoeven te worden. Elonisas heeft diverse oplossingen gerealiseerd voor het centraal beheren en verwerken van formulieren. Bij interesse laten we je graag enkele voorbeelden zien.
   
 • We werken inmiddels volledig Agile voor al onze projecten (zoals de meeste leveranciers tegenwoordig), een manier van ontwikkelen (cyclisch) die ook goed aansluit bij het waarborgen van de kwaliteit en een zo lang mogelijke levenscyclus van het product. In feite ben je tijdens de realisatie al bezig om te zorgen dat de oplossing bij blijft met nieuwe ontwikkelingen i.p.v. een in beton gegoten plan tot uitvoer te brengen (waterval-methode).

 

Heb je vragen naar aanleiding van de bovenstaande informatie? Neem contact met ons op! Wij maken graag een afspraak om dieper in te gaan op de genoemde onderwerpen.

Lees meer over de 'end-of-life' scenario's van Drupal 7 en 8: https://www.elonisas.nl/nieuws/datum-endoflife-voor-drupal-7-en-8