Studio VDS

Studio VDS - Joost van der Steen
Advies, Concept en Ontwerp

Elonisas werkt voor diverse projecten samen met Studio VDS voor concept & design.

Als webdesigner bedenkt Joost van der Steen passende innovatieve oplossingen voor uw probleem en zorgt voor een naadloos proces van idee tot product.

Als Studio VDS ontwikkelt Joost websites en interactieve projecten. Projecten die méér vragen dan alleen een goed ontwerp. De uitdaging voor Joost zit hem voornamelijk in het vinden van innovatieve oplossingen voor het vraagstukken bij de klant. De tweede stap is om dat vervolgens om te zetten tot een mooie en functioneel ontworpen website of app. Natuurlijk, het gaat om een mooi eindproduct. Maar de weg er naartoe en de ondersteuning achteraf zijn ook belangrijk. Ook ná oplevering blijft Joost graag betrokken bij de projecten om te zorgen dat de vooraf beoogde doelen ook daadwerkelijk worden behaald.

Bekijk ook het portfolio op StudioVDS.nl.

Studio VDS

Joost van der Steen

E-mailadres: 
joost@studiovds.nl

Telefoonnummer: 
06-26797942

Bezoek adres:
Roermondsplein 33, Arnhem

Projecten
Iedereen is anders

Iedereen is anders

Kennisinstituut

In samenwerking met Movisie en COC Nederland hebben we in de afgelopen periode hard gewerkt aan de website www.iedereenisande

Verward Gedrag

Verward Gedrag

Kennisinstituut

Het kennisnetwerk verward gedrag draagt met praktische kennis bij aan een effectieve en mensgerichte aanpak van verward gedrag. Dit doen we door overzicht en samenhang te bieden in kennis rondom het voorkomen en aanpakken van verward gedrag.

GGD Gelderland Midden (VGGM)

GGD Gelderland-Midden

Zorg en Welzijn

In opdracht van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) hebben wij, i.s.m.

Visual

Instrumentwijzer

Kennisinstituut
Instrumentwijzer

is een initiatief van verschillende organisaties en personen.

Kennis Informele zorg

Kennis Informele zorg

Zorg en Welzijn

De website kennisinformelezorg.nl, ontwikkeld in opdracht van Movisie i.s.m.

Dual-Use Quickscan

Bureau Biosecurity is het nationale biosecurity-kennis- en informatiepunt voor de overheid en voor organisaties die met risicovolle ziekteverwekkers werken.